Dnia 29 marca 2023 roku odbył się Dzień Otwarty Polonistyki UO organizowany przez Katedrę Języka Polskiego wraz z Katedrą Literatury Polskiej. Wydarzenie, które adresowane było do wszystkich licealistów, a zawłaszcza do tegorocznych maturzystów, cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży (także naszych studentów). Łącznie wzięło w nim udział ponad dwieście osób. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów dotyczących poezji współczesnej, pogłębić wiedzę z zakresu historii polszczyzny, a także dowiedzieć się jak odróżnić informację prawdziwą od fake newsa oraz jak efektywnie uczyć się. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również kierunki, które można studiować w Instytucie Językoznawstwa UO.