Fashion Studies

Fashion Studies

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO, mail: klenska@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych:
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

Ewa Firlus, mail:instytutjezykoznawstwa@uni.opole.pl
Wymagania stawiane kandydatom na studia:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności w zakresie kulturowych kontekstów mody i branży modowej.

 

Sylwetka absolwenta z uwzględnieniem adresatów studiów

Absolwenci Fashion Studies otrzymają wiedzę dotyczącą historii oraz współczesnych trendów świata mody, a także organizowania eventów modowych, podstaw marketingu, budowania reputacji marki, zarządzania firmą.  Student pozna także zasady formułowania przekazów medialnych, podstawy dziennikarstwa modowego, redagowania portali społecznościowych. Zapozna się także z kwestiami dotyczącymi praw autorskich, wykorzystywania i ochrony wizerunku itp. Dzięki temu nabędzie umiejętności i kompetencji, które pozwolą mu na zatrudnienie w redakcjach pism modowych i o tematyce lifestylowej (fashion editors), agencjach konsultingowych zajmujących się modą, firmach i działach PR, firmach eventovych oraz oferujących usługi w zakresie stylizacji, a także w działach marketingu firm odzieżowych i kosmetycznych. Jako specjalista znający się na kulturowych kontekstach mody oraz jej promocji będzie mógł prowadzić media społecznościowe (redagowanie facebooka, tweetera etc.) oraz założyć i prowadzić własną agencję w zakresie zdobytych kwalifikacji.

Czas trwania studiów podyplomowych
2 semestry

Tryb i organizacja zajęć:
niestacjonarny

Koszt za semestr:
około 1250 zł (koszt jest uzależniony od liczby kandydatów)

Cel i zakładane efekty kształcenia:

Studia Fashion Studies kierowane są do osób pasjonujących się modą. Studenci uczestniczą w warsztatach stylizacji, praktycznie uczą się organizowania eventów modowych, budowania reputacji marki oraz form autoprezentacji. Student poznaje relacje między światem mody, biznesem a społeczeństwem. Wdraża się do pracy w agencjach mody, firmach PR’owych i marketingowych. Uczy się formułowania przekazów medialnych, podstaw dziennikarstwa modowego, redagowania portali społecznościowych. Nabywa wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które pozwolą na zatrudnienie m.in. w takich miejscach jak:

– redakcje pism modowych i o tematyce lifestylowej (fashion editors),

– media społecznościowe, działy firm zajmujące się komunikacją społecznościową (redagowanie facebooka, tweetera etc.),

– agencje konsultingowe zajmujące się modą,

–  agencje modelek,

– firmy i działy PR,

– domy mody,

– firmy eventove,

– działy marketingu firm odzieżowych i kosmetycznych,

– firmy oferujące usługi w zakresie stylizacji i wizażu.

 

Kryteria zaliczania przedmiotów
Aktywność, dłuższa wypowiedź pisemna, dłuższa wypowiedź ustna, prezentacja, test, projekt.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Fashion Studies jest uzyskanie zaliczeń dwóch kolejnych semestrów oraz przygotowanie i prezentacja projektu dyplomowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów, potwierdzające umiejętności w zakresie kulturowych kontekstów mody i branży modowej.

 Szczegółowe warunki rekrutacji na studia

Warunkiem przyjęcia na podyplomowe studia Fashion Studies jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów na poziomie co najmniej licencjackim.

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów (licencjackich lub magisterskich),
  • podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dwa zdjęcia.

adres: Instytut Językoznawstwa UO, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Termin składania dokumentów

do 30 września br.

Termin rozpoczęcia studiów

październik br.

Przewidywana liczba słuchaczy i limity przyjęć:

Limit górny: 30 osób; limit dolny: 20 osób.

Możliwe jest również otwarcie studiów przy mniejszej liczbie chętnych, ale wówczas opłata za studia wzrasta (co wymaga akceptacji studentów).

Opis rekrutacji
Kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje
Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. + 48 77 54-16-003

mail: klenska@uni.opole.pl