Egzaminy Certyfikatowe: opłaty

Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o płatności.

Opłaty dokonywane z Polski:

opłata za egzamin to równowartość w PLN:

dorośli

  • 150 EURO za poziom B1 lub B2
  • 180 EURO za poziom C1 

PROSZĘ O PRZESŁANIE DOWODU WPŁATY NA ADRES: certyfikatpolski@uni.opole.pl

Opłata za wydanie certyfikatu wynosi  20 EUR  Opłatę należy przelać dopiero  po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Uniwersytet Opolski
09 1090 2138 0000 0005 5600 0043  (wpłaty w PLN)
z dopiskiem:

imię i nazwisko, egzamin poziom, ……..”  (opłata za egzamin)

(np. Jan Nowak, egzamin B1, ………..)

i  „imię i nazwisko, certyfikat, ……………” (opłata za certyfikat)

(np. Jan Nowak, certyfikat, …………. 2020)

Opłaty dokonywane spoza Polski:

opłata za egzamin to równowartość w PLN :

dorośli

  • 150 EURO za poziom B1 lub B2
  • 180 EURO za poziom C1 lub C2

młodzież

  • 90 EUR za poziom B1 i B2

 

Ze względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Uniwersytet Opolski
IBAN: PL 88 1090 2138 0000 0005 5600 0076 (wpłaty w EURO)
SWIFT: WBK PP LPP
z dopiskiem:

imię i nazwisko, egzamin poziom, ………………”  (opłata za egzamin)

(np. Jan Nowak, egzamin B1, ………………..)

i  „imię i nazwisko, certyfikat, …………….” (opłata za certyfikat) – 20 EUR

(np. Jan Nowak, certyfikat, ………………….)

 

UWAGA:
Informujemy, że w przypadku zwrotu  opłaty za egzamin, zostanie ona pomniejszona z tytułu przekazania dwudziestu procent  wpłaconej sumy na rzecz PKPZJPjO oraz ze względu na koszty przewalutowania i opłat bankowych.