Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego

INFORMACJE OGÓLNE

PRZEBIEG I STRUKTURA EGZAMINU

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU

HARMONOGRAM

REGULAMINY DLA ZDAJĄCYCH

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

OPŁATY

KRYTERIA OCENY

OSOBY O SPECJALNYCH POTRZEBACH