Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

Wydziałowy koordynator ds. e-learningu
Administrator strony internetowej Instytutu Slawistyki
Administrator strony internetowej czasopisma “Emigrantologia Słowian”

e-mail: dborysowski@uni.opole.pl

strona: dborysowski.info


Prowadzone zajęcia:

  • Fonetyka języka rosyjskiego
  • Praktyczna nauka języka rosyjskiego (różne aspekty)
  • Realioznawstwo rosyjskie
  • Organizacja pracy biurowej kancelaryjnej
  • Przygotowanie do pracy w administracji
  • Technologie informacyjne

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu (klasa matematyczno-informatyczna, 2003) oraz Uniwersytetu Opolskiego (filologia rosyjska, 2009). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Opolski, 2018).

Pracownik Instytutu Slawistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Członek instytutowego zespołu leksykografii przekładowej. Wydziałowy koordynator ds. e-learningu. Adiunkt.

Językoznawca z przypadku, choć podobno przypadki nie istnieją.

W swojej pracy stara się łączyć zamiłowanie do infotechnologii z językowym. Z jednej strony interesuje się webdesignem, językiem programowania Python, systemami Linux, cyfryzacją tekstów; z drugiej — tekstologią, frazeologią, translatologią oraz leksykografią przekładową (w tym frazeografią).

Ostatnio poszerzył zainteresowania o lingwistykę korpusową oraz filozofię języka.

Ojciec dwójki dzieci. Mąż jednej żony.

Konferencje, publikacje:

1) Konferencje:

1. Konwersatorium Unisono w wielogłosie 2: Этот мир странный czy Как странен этот мир? Tytuły utworów Czesława Niemena na gruncie rosyjskojęzycznym, Tułowice, 8–9 października 2010 r.
2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dialog Kultur VI: Языковая революция? Семантические неологизмы в русском языке конца XX века, Hradec Králové, 18–19 stycznia 2011 r.
3. Międzynarodowa Konferencja Frazeologia a przekład: Z problemów ustalania par przekładowych w oparciu o dwutekst, Opole, 4–6 września 2011 r.
4. Международная конференция XXI. Оломоуцкие дни русистов: К вопросу о польско-русской эквивалентности. Интернет-поиск и верификация, Оломоуц, 7–9 сентября 2011 г.
5. Ogólnopolska konferencja Unisono w wielogłosie 4: Kypck, czyli Курск. O muzyce, tekstach i teledyskach słów kilka, Tułowice, 12–14 października 2012 r.
6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dialog Kultur VII: Значение и перевод. К вопросу о параллельных текстах, Hradec Králové, 22–23 stycznia 2013 r.
7. Международная конференция XXII. Оломоуцкие дни русистов: Теретико-практические аспекты анализа битекста (в работе лексикографов), 4–6 сентября 2013 г.
8. Konferencja Porównawczy aspekt leksykografii – teoria i praktyka: O sposobach ustalania elementarnych odpowiedniości przekładowych dla Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego, Ołomuniec, 24–25 października 2013 r.
9. XIII Конгресс МАПРЯЛ: Параллельные тексты как источник переводных эквивалентов, Гранада, 13–20 сентября 2015 г.
10. 6th Conference for Young Slavists: Wielotekst w leksykografii przekładowej. Rozważania wstępne, Budapest, 5 May 2016.
11. Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza VII. Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza: Napisy na warsztacie. Dwutekstowe pary przekładowe w⁠ Podręcznym idiomatykonie polsko-rosyjskim, Gdańsk, 20–21 paźdzernika 2016 r.

2) Publikacje różne:

1. Этот мир странный czy Как странен этот мир? Tytuły utworów Czesława Niemena na gruncie rosyjskojęzycznym, [w:] Unisono w wielogłosie, t. 2: Niemen w kręgu nazw, red.⁠ R. Marcinkiewicz, s. 76–83, Sosnowiec 2011.
2. Языковая революция? Семантические неологизмы в русском языке конца XX века, [w:] Dialog kultur VI: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, red. M. Půža; J. Konečný, с. 9–18, Brno 2011.
3. Minucje przekładowe. Podstawka pod piwo, [w:] Na tropach tranlsatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. Wojciech Chlebda, с. 122–124, Opole 2011.
4. Minucje przekładowe. Jest, jak jest, [w:] Na tropach tranlsatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. Wojciech Chlebda, s. 130–131, Opole 2011.
5. К вопросу о польско-русской эквивалентности. Интернет-поиск и верификация, [w:] Rossica Olomucensia. Sborník Příspěvků z Mezinàrodí Konference Olomoucké Dny Rusistů, red. L. Vobořil, с. 415–419, Olomouc 2011.
6. Kypck, czyli Курск. O muzyce, tekstach i teledyskach słów kilka, [w:] Unisono w⁠ wielogłosie, t. 4: Rock a media, red. R. Marcinkiewicz, s. 188–196, Sosnowiec 2013.
7. O sposobach ustalania elementarnych odpowiedniości przekładowych dla Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego, [w:] Porównawczy aspekt leksykografii – teoria i⁠ praktyka, red. M. Balowski, I. Dobrotová, s. 8–19, Olomouc 2014.
8. Теоретико-практические аспекты анализа битекста (в работе лексикографов), [w:] XXII. Olomoucké dny rusistů: sborník příspěvků z mezinárodní konference, red.⁠ M.⁠ Vágnerová, S. Koryčánková, с. 331–335, Olomouc 2014.
9. Z problemów ustalania par przekładowych w oparciu o dwutekst, [w:] Frazeologia a⁠ przekład, red. W. Chlebda, s. 141–148, Opole 2014.
10. Параллельные тексты как источник переводных эквивалентов, [w:] Русский язык и⁠ литература в пространстве мировой культуры, том 7, направление 6, Современная русская лексикография: теория и практика, ред. кол.: Л.А. Вербицкая, К.А. Рогова, Т.И. Попова и др., ss. 53–58, Санкт-Петербург 2015.
11. Wielotekst w leksykografii przekładowej. Rozważania wstępne, „Studia i Szkice Slawistyczne”, nr XIII, s. 23–33;
12. Napisy na warsztacie. Dwutekstowe pary przekładowe w Podręcznym idiomatykonie polsko-rosyjskim, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, Tom VII: Frazeologia z⁠ perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. A. Pstyga, T. Kananowicz, M. Buchowska, s.⁠ 275–284, Gdańsk 2018.

3) Słowniki:

1. Zabytki pogranicza, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 6., red. Wojciech Chlebda, s. 61-76, Opole 2013.
2. Mówimy po rosyjsku, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 7., red. Wojciech Chlebda, s. 15-23, Opole 2014.
3. Piszemy pracę magisterską, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 7., red. Wojciech Chlebda, s. 123-141, Opole 2014 [współautorstwo z Alicją Przyszlak].
4. Zabytki i muzea pogranicza, [w:] Tematyczny czesko-polsko-rosyjski polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza, red. Wojciech Chlebda, Ivana Dobrotová, ss. 89-115 i 241-268, Opole 2015 [współautorstwo z Alicją Przyszlak i Tamarą Milutiną].
5. Komputerowy interfejs. Napisy w Internecie, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 9., red. Wojciech Chlebda, s. 83-146, Opole 2017.

4) Praca doktorska:

1. Dwutekst i wielotekst a problemy leksykografii przekładowej, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Chlebdy, praca złożona w Bibliotece Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego, s. 341, Opole 2018.