dr Julia Piotrowska

INFORMACJE Zainteresowania badawcze współczesny język polski, stylistyka, semantyka, dyskurs medialny, dyskurs marketingowy, komunikacja społeczna, nowe media, sztuka pisania Uzyskane stopnie i tytuły naukowe 2022 – doktor nauk humanistycznych DANE KONTAKTOWE Kontakt...

dr Anna Andrzejewska

INFORMACJE Zainteresowania badawcze gramatyka kognitywna, neurodydaktyka, psychologiczne aspekty języka, nauczanie języka polskiego jako obcego, metodyka nauczania języków obcych, badania przekładowe w językoznawstwie konfrontatywnym Uzyskane stopnie i tytuły naukowe...

prof. dr hab. Jolanta Nocoń

INFORMACJE Pełnione funkcje dyrektor Instytutu Językoznawstwa Zainteresowania badawcze lingwodydaktyka, stylistyka lingwistyczna, analiza dyskursu, lingwistyka tekstu Uzyskane stopnie i tytuły naukowe 1996 – doktor nauk humanistycznych2009 – doktor habilitowany w...

dr hab. Marzena Makuchowska, prof. UO

Pełnione funkcje Kierownik Centrum Certyfikacji Znajomości Języka Polskiego jako Obcego UO Stypendystka: • Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za 1995 r. • Katholischer Akademischer Ausländerdienst (KAAD) • Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) Członek: • Zespołu...

dr hab. Lidia Przymuszała, prof. UO

  dr hab. Lidia Przymuszała, prof. UO Pełnione funkcje Senator UO (kadencja 2016-2020) Członek Senackiej Komisji ds. Statutu Członek Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia Kierownik zespołu do badań statutowych Kierownik Studiów Doktoranckich na...

dr hab. Grażyna Jastrzębowska, prof. UO

Dr hab. Grażyna Jastrzębowska, prof. UO, znana ekspertka w dziedzinie neurologopedii i logopedii wychowawczej, od 37 lat związana jest ze środowiskiem naukowym Opola, w którym budowała i rozwijała ideę kształcenia logopedów; organizator i wykładowca Podyplomowego...