Warsztaty dotyczące stereotypów, dyskryminacji i mikroagresji

Warsztaty dotyczące stereotypów, dyskryminacji i mikroagresji

Pełnomocniczka ds. równego traktowania zaprasza na organizowane w ramach projektu FORTHEM warsztaty dotyczące stereotypów, dyskryminacji i mikroagresji. Interaktywne zajęcia z udziałem studentek i studentów ze współpracujących w ramach FORTHEM uczelni europejskich...
Warsztaty dotyczące stereotypów, dyskryminacji i mikroagresji

Studenci FORTHEM spędzili tydzień w UO nie wychodząc z domu

​Między 22 a 26 marca 2021 r. odbyła się wirtualna mobilność studentów sojuszu Uniwersytetów Europejskich FORTHEM do Uniwersytetu Opolskiego. W spotkaniu zatytułowanym “Prospering in Academia” wzięło udział 26 doktorantów, doktorantek, studentów i studentek z 7 krajów...
Naucz się działać efektywnie

Naucz się działać efektywnie

Naucz się działać efektywnie PwC Service Delivery Center (https://www.pwc.pl/pl/kariera/service-delivery-center.html), partner Uniwersytetu Opolskiego, zaprasza w dniach 30.06, 02.07 oraz 07.07 studentki i studentów Uniwersytetu Opolskiego do udziału w certyfikowanym...
Szkolenia dotyczące praw i obowiązków studentów

Szkolenia dotyczące praw i obowiązków studentów

Samorząd Studencki UO zaprasza wszystkich studentów na szkolenia dotyczące praw i obowiązków studentów. Uprawnienie do takich szkoleń daje studentom ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a zatem jeśli szkolenie odbywa się podczas zajęć, nieobecność studentów na...
Nasze Koła Naukowe na Pikniku Opolskiego Festiwalu Nauki

Nasze Koła Naukowe na Pikniku Opolskiego Festiwalu Nauki

Członkowie Kół Naukowych promowali w tym roku nasz Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa podczas Opolskiego Pikniku Naukowego. Koło Naukowe Onomastów poprowadziło warsztaty onomastyczne, a Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu UO zaproponowało zagadki i...