1 października 2022 roku zmarł Profesor Wojciech Michał Chlebda

1 października 2022 roku zmarł Profesor Wojciech Michał Chlebda

Gdy kilka dni temu dowiedziałem się, że Wojciech Chlebda – mój promotor, mój mentor, mój Profesor – jest w ciężkim stanie, poprosiłem bliską mu osobę o odczytanie słów, które byłem Profesorowi winien i których – z różnych powodów – sam nie zdołałem przekazać (w formie...

Program konferencji Historia i styl

PROGRAM KONFERENCJI 22.09.2022 czwartek 9.00-10.50 obrady plenarne Muzeum UO (Collegium Maius, pl. Kopernika 11, parter) 9.00 – 9.20 Otwarcie konferencji   9.20 – 9.50 Jana Hoffmannová (Praha) K vývoji českého odborného diskurzu: proměny struktury časopiseckých...