INFORMACJE

Zainteresowania badawcze

gramatyka kognitywna, neurodydaktyka, psychologiczne aspekty języka, nauczanie języka polskiego jako obcego, metodyka nauczania języków obcych, badania przekładowe w językoznawstwie konfrontatywnym

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe

2022 – doktor nauk humanistycznych

DANE KONTAKTOWE

Kontakt na UO

Uniwersytet Opolski
Wydział Filologiczny
budynek Collegium Maius
pl. Kopernika 11
45-040 Opole
pok. 320

Adres e-mail

anna.andrzejewska@uni.opole.pl

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-0672-6035

Absolwentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim, w ramach których ukończyła filologię hiszpańską oraz nauczanie języka polskiego jako obcego. Posiada doświadczenie jako nauczycielka i lektorka w prowadzeniu kursów językowych na różnych etapach edukacji oraz jako egzaminatorka podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Interesuje się glottodydaktyką, neurodydaktyką oraz językoznawstwem kognitywnym i w swoich badaniach stara się łączyć te trzy perspektywy, szukając rozwiązań metodycznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego oraz Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Autorka rozprawy doktorskiej pt. „Wizualizacja materiału gramatycznego na przykładzie języka hiszpańskiego jako obcego”.

Prywatnie żona i mama. Pasjonatka edukacji alternatywnej, świadomego oddechu i śpiewu. Instruktorka harcerska.

WYBRANE ARTYKUŁY

  • Obrazowanie w nauczaniu gramatyki języka obcego, „Acta Neophilologica XIX”, pod red. Joanny Orzechowskiej, Olsztyn 2017.
  • Plan pierwszy a tło jako narzędzie kognitywne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Slavica iuvenum XVI”, pod red. Simony Mizerovej, Ostrava 2015.
  • Recenzja: Agata Bisko, Polska dla średniozaawansowanych. Współczesna polskość codzienna, „Stylistyka XXIV”, Uniwersytet Opolski 2015.
  • Potencjał gramatyki kognitywnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Materiały Międzynarodowej konferencji studencko-doktoranckiej Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców – 3, Łódź 2015.
  • Dyskursu szepty i krzyki, „Indeks. Pismo UO” nr 5-6, Opole 2015.
  • Korelaty schematów wyobrażeniowych BLOKADY na podstawie polskich tłumaczeń hiszpańskiego przyimka contra, Publikacje studentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, red. Piotr P. Chruszczewski, Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2014.
  • Celestyna – źródło intryg i uosobienie demonicznych sił – hiszpańska wiedźma, prostytutka i rajfurka z XVI wieku i jej kulturowy obraz, [w:] Bo to zła kobieta była… Prostytutki, hetery, wariatki – kulturowy obraz kobiety, red. Jowita Jagła, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.